Kilka słów o nauce zdalnej

Nauka zdalna – jak wspierać w niej swoje dziecko?

Świat, który wszyscy znaliśmy jeszcze niespełna dwa lata temu, przez kolejne miesiące zmienił się nie do poznania. Każdy z nas musiał na nowo odnaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Jednym z wyzwań, z którym musieliśmy i wciąż musimy się mierzyć jest nauka zdalna, która u dzieci jak i u rodziców może powodować stres i niepokój związany z nieznanym dotąd doświadczeniem. Jednak, skoro nie możemy tej sytuacji zmienić, warto zadbać o kilka aspektów, dzięki którym wesprzemy dziecko w edukacji zdalnej i sprawimy, że będzie ona bardziej efektywna.

Czym jest nauka zdalna? Jakie są jej rodzaje?

Nauka zdalna to nic innego jak edukacja na odległość. Uczeń zamiast przebywać w sali lekcyjnej z rówieśnikami, uczestniczy w zajęciach ze swojego domu. Używa w tym celu technologii, które pozwalają mu pokonać barierę odległości. Dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych podczas tego typu nauki nierzadko potrzebują pomocy rodzica, który wesprze je w obsłudze programów i będzie czuwał nad konsekwentnym realizowaniem materiału. Lekcje zdalne mogą mieć różne formy. Najpopularniejszą z nich są wideokonferencje realizowane za pomocą programów takich jak MS Teams czy Zoom. Takie zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym i najbardziej przypominają lekcje w klasie. Innym rodzajem kształcenia zdalnego jest nauka asynchroniczna, która polega na wykonywaniu zadań samodzielnie przez uczniów. Nauczyciel przekazuje materiały z ćwiczeniami, które dzieci muszą wykonać w określonym czasie i odesłać z powrotem.

Jakie ryzyko niesie nauka zdalna, a jakie są jej zalety?

Kształcenie zdalne dla najmłodszych dzieci, czyli klas 1-3 jest bardzo dużym wyzwaniem. Wymaga od nich ciągłego skupienia, co jest dużo trudniejsze niż podczas tradycyjnych lekcji w klasie. Brak bezpośredniej interakcji z nauczycielem również nie pomaga w efektywnej nauce. Mimo to, ma ona też swoje zalety. Kształtuje w dzieciach samodyscyplinę oraz uczy organizacji własnej pracy. Co więcej, daje też dużą elastyczność w wykonywaniu zadań. Uczniowie nie są objęci sztywnymi ramami czasowymi i mogą uczyć się w odpowiednim dla siebie tempie. Dlatego, tutaj bardzo ważną rolę pełni rodzic, który czuwa nad tym, aby dziecko konsekwentnie realizowało materiał.

Ile czasu poświęcają rodzice na pomoc dzieciom w nauce zdalnej?

Według badania przeprowadzonego przez Librus: 21% rodziców spędza na pomocy swoim dzieciom w nauce zdalnej więcej niż pięć godzin dziennie. 18% poświęca temu zadaniu cztery godziny każdego dnia, 20% trzy godziny, a 15% dwie. Tylko 14% rodziców przyznało, że ich dzieci nie wymagają wsparcia w nauce. Rodzice zapytani o rodzaj wsparcia jaki udzielają swoim dzieciom wskazali na sprawdzanie poprawności wykonywanych ćwiczeń (51%), drukowanie kart pracy (42%) oraz informowanie dzieci o tym, co zostało im zadane (53%).

Jak wesprzeć dziecko w nauce zdalnej?

Rozmawiaj o emocjach

Nowa sytuacja może powodować u dziecka stres i lęk. Rozmawiaj z nim o sytuacji, która ma miejsce. Wytłumacz, dlaczego uczy się w domu. Zachęcaj do zadawania pytań i dzielenia się emocjami. Nie lekceważ zmartwień dziecka. Zapewnij, że są one czymś zupełnie normalnym. Poinformuj je, że zawsze może zwrócić się do Ciebie ze swoimi rozterkami.

Wspólnie przygotujcie plan dnia

Razem z dzieckiem opracuj plan dnia, który będzie dostosowany do jego wieku i możliwości. Pamiętaj, aby oprócz nauki zawrzeć w nim czas na zabawę i przyjemności. Dzięki temu, pomożesz mu ustalić strukturę dnia i zrozumieć, kiedy jest czas na naukę, a kiedy na odpoczynek. Pozwól uczestniczyć dziecku w ustalaniu planu, będzie miało poczucie wpływu na to, jak wygląda jego dzień. Wspólnie zapiszcie harmonogram i powieście go w widocznym miejscu. Z młodszym dzieckiem zamiast napisów możesz narysować obrazki.

Wprowadź przerwy i zadbaj o ruch

Dużo czasu spędzonego przed ekranem może sprawić, że dziecko będzie mieć problem ze skupieniem czy zmęczeniem. Dlatego warto zadbać o regularne przerwy oraz odpowiednią ilość ruchu. Już nawet 15 minut aktywności fizycznej pomoże dotlenić mózg, a dzięki temu łatwiej będzie skupić się na wymagającym zadaniu. Może to być wspólny taniec, przysiady czy zabawa ruchowa.

Pomóż dziecku utrzymać kontakt z rówieśnikami

Wśród najczęstszych wad nauczania zdalnego wymienianych przez dzieci i rodziców znajduje się ograniczony kontakt z rówieśnikami. W końcu szkoła to także miejsce nawiązywania przyjaźni. Dlatego tak ważne jest, aby pomoc dziecku w ich utrzymaniu podczas nauki zdalnej. Jeśli kontakt bezpośredni nie jest możliwy spróbujcie zorganizować choćby spotkanie przez video-chat.

Nauka Zdalna w Fikołkach

Dobrze wiemy, że każdemu rodzicowi zależy na tym, aby jego dziecko otrzymało jak najlepsze wsparcie w nauce zdalnej. Jednak zdajemy sobie też sprawę z tego jak pracochłonne jest to zadanie. Dlatego z myślą o wszystkich dzieciach do 11 roku życia, które przeszły w tryb kształcenia zdalnego i nie są objęte kwarantanną przygotowaliśmy możliwość Nauki Zdalnej w Fikołkach. Zapewnimy Twojemu dziecku opiekę w godzinach 8:30-17:30, dostęp do internetu i trzy posiłki w ciągu dnia. Zadbamy też o to co najważniejsze, czyli pomoc opiekuna w wykonywaniu zadań i odrabianiu lekcji oraz zajęcia ruchowe i integracyjne z rówieśnikami. Troszczymy się o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego przestrzegamy wytycznych sanepidu, utrzymujemy czystość i wykonujemy regularną dezynfekcję. Ponadto, wszyscy opiekunowie nadzorujący Naukę Zdalną w Fikołkach są zaszczepieni.

Autor: Aleksandra Koba, 22 listopada 2021