Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest spółka Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-972, przy Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.7/2, NIP 9512359453, e-mail: iodo@fikolki.pl. Administrator Danych osobowych decyduje w jakim celu, jakie dane i w jaki sposób są wykorzystywane. 

Czym jest polityka prywatności i jakie informacje zawiera?
Zależy nam, żebyś otrzymał od nas w pełni czytelną informację i dlatego staraliśmy się by przygotowana informacja była jak najprostsza. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią całego dokumentu. Wprowadzając Politykę Prywatności naszym celem było zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych, co opisują poniższe punkty: 
– Rodzaj i cele gromadzenia danych osobowych
– Kiedy, komu i jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe
– Sposób uzyskania dostępu i aktualizacji danych osobowych

Proces zbierania danych osobowych
Podczas rejestracji do usługi newsletter:
– adres e-mail, nr telefonu, adres IP

Ochrona danych osobowych
Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. 

Archiwizacja danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach
Pliki 'cookie’ to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki 'cookie’ pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych
Informujemy Cię, że masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:
a) w każdym momencie masz możliwość wysłania nam żądania dostępu do swoich danych osobowych. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych masz możliwość sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych,
b) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania usługi newsletteru  i po jej zakończeniu w celach:
•    dochodzenia roszczeń z związku z wykonywaniem usługi.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym. Z zaznaczeniem, że takie podmioty przetwarzają dane podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych.

Jak można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o Pani/Pana danych osobowych?
W celu zabezpieczenia danych osobowych stosujemy właściwe zabezpieczenia. Zależy nam na bezpieczeństwie danych – zawsze masz możliwość skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych i uzyskać kopię danych. Oto jego dane kontaktowe: adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.7/2, 02-952 Warszawa, adres e-mail: iodo@fikolki.pl.